“BR–SIEU KHUYEN MAI SGN-TPE/KHH 5 NGAY”

“BR–SIEU KHUYEN MAI SGN-TPE/KHH 5 NGAY”

Eva Air voi noi dung: “BR–SIEU KHUYEN MAI SGN-TPE/KHH 5 NGAY” voi noi dung dieu chinh nhu sau:

– Hanh trinh SGN-TPE/KHH

– Thoi gian ban: 01Nov ~ 24Dec 11

– Thoi gian khoi hanh: 01Nov ~ 24Dec11

– BKC: U class

– Fare basic: YEE30

– Nett fare: 250USD + 88 USD

– Min/max stay: 2D/5D

– Ve ap dung bay tu thu 5,6,7, Chu nhat.

 

Related posts