TAN SON NHAT – PRAGUE – TAN SON NHAT

TAN SON NHAT – PRAGUE – TAN SON NHAT

Hãng AIR FRANCE: 670 USD Xuất vé từ tháng 2/2020 Khởi hành từ 1/4/2020 về 2/5/2020 —————–Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay—————– HotLine: 0932113852 Tổng đài VN: (028)73031818 Tổng đài Mỹ : 7149278626 ————————–LỊCH BAY MẪU———————————- 1 AF 253 01APR 3*SGNCDG 0835 1650 01APR E 0 2 AF1582 01APR 3*CDGPRG 1805 1945 01APR E 0 3 AF1383 02MAY 6*PRGCDG 0935 1125 02MAY E 4 AF 258 02MAY 6*CDGSGN DK 1320 0635 03MAY E 0

Read More

TAN SON NHAT – FRANKFURT – TAN SON NHAT

TAN SON NHAT – FRANKFURT – TAN SON NHAT

Hãng AIR FRANCE: 720 USD Xuất vé từ tháng 2/2020 Khởi hành từ 1/4/2020 về 2/5/2020 —————–Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay—————– HotLine: 0932113852 Tổng đài VN: (028)73031818 Tổng đài Mỹ : 7149278626 ————————–LỊCH BAY MẪU———————————-. 1 AF 253 01APR 3*SGNCDG 0835 1650 01APR E 0 2 AF1818 01APR 3*CDGFRA 1750 1915 01APR E 0 3 AF1019 02MAY 6*FRACDG 0705 0835 02MAY E 0 4 AF 258 02MAY 6*CDGSGN 1320 0635 03MAY E 0

Read More

TAN SON NHAT – ROME – TAN SON NHAT

TAN SON NHAT – ROME – TAN SON NHAT

Hãng AIR FRANCE: 710 USD Xuất vé từ tháng 2/2020 Khởi hành từ 1/4/2020 về 2/5/2020 —————–Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay—————– HotLine: 0932113852 Tổng đài VN: (028)73031818 Tổng đài Mỹ : 7149278626 ————————–LỊCH BAY MẪU———————————-. 1 AF 253 01APR 3*SGNCDG 0835 1650 01APR E 0 2 AF1004 01APR 3*CDGFCO 2100 2305 01APR E 0 3 AF1205 02MAY 6*FCOCDG 1000 1210 02MAY E 4 AF 258 02MAY 6*CDGSGN 1320 0635 03MAY E 0

Read More

HA NOI – GENEVA – HA NOI

HA NOI – GENEVA – HA NOI

Hãng AIR FRANCE: 820 USD Xuất vé từ tháng 2/2020 Khởi hành từ 1/4/2020 về 2/5/2020 —————–Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay—————– HotLine: 0932113852 Tổng đài VN: (028)73031818 Tổng đài Mỹ : 7149278626 ————————–LỊCH BAY MẪU———————————-. 1 AF5097 01APR 3*HANCDG 2325 0700 02APR E 0 2 AF1642 02APR 4*CDGGVA 0835 0940 02APR E 0 3 AF1643 01MAY 5*GVACDG 1025 1140 01MAY E 0 4 AF5096 01MAY 5*CDGHAN 1400 0625 02MAY E

Read More

TAN SON NHAT – STOCKHOLM – TAN SON NHAT

TAN SON NHAT – STOCKHOLM – TAN SON NHAT

Hãng AIR FRANCE: 720 USD Xuất vé từ tháng 2/2020 Khởi hành từ 1/4/2020 về 2/5/2020 —————–Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay—————– HotLine: 0932113852 Tổng đài VN: (028)73031818 Tổng đài Mỹ : 7149278626 ————————–LỊCH BAY MẪU———————————-. 1 AF 253 01APR 3*SGNCDG 0835 1650 01APR E 0 2 AF1462 01APR 3*CDGARN 2050 2325 01APR E 0 3 AF1463 02MAY 6*ARNCDG 0605 0850 02MAY E 4 AF 258 02MAY 6*CDGSGN 1320 0635 03MAY E 0

Read More

TAN SON NHAT – LONDON – TAN SON NHAT

TAN SON NHAT – LONDON – TAN SON NHAT

Hãng AIR FRANCE: 720 USD Xuất vé từ tháng 2/2020 Khởi hành từ 1/4/2020 về 2/5/2020 —————–Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay—————– HotLine: 0932113852 Tổng đài VN: (028)73031818 Tổng đài Mỹ : 7149278626 ————————–LỊCH BAY MẪU———————————-. 1 AF 253 01APR 3*SGNCDG 0835 1650 01APR E 0 2 AF1080 01APR 3*CDGLHR 1815 1835 01APR E 0 3 AF1681 02MAY 6*LHRCDG 0900 1125 02MAY E 0 4 AF 258 02MAY 6*CDGSGN 1320 0635 03MAY E 0

Read More

TAN SON NHAT – ZURICH – TAN SON NHAT

TAN SON NHAT – ZURICH – TAN SON NHAT

Hãng AIR FRANCE: 790 USD Xuất vé từ tháng 2/2020 Khởi hành từ 1/4/2020 về 2/5/2020 —————–Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay—————– HotLine: 0932113852 Tổng đài VN: (028)73031818 Tổng đài Mỹ : 7149278626 ————————–LỊCH BAY MẪU———————————-. 1 AF5097 01APR 3*HANCDG 2325 0700 02APR E 0 2 AF1614 02APR 4*CDGZRH 1255 1410 02APR E 0 3 AF1115 02MAY 6*ZRHCDG 0935 1100 02MAY E 0 4 AF5096 02MAY 6*CDGHAN 1400 0625 03MAY E

Read More