Quy định hành lý xách tay & ký gửi của American Airlines

Quy định hành lý xách tay & ký gửi của American Airlines

Hành lý xách tay cho phép Số lượng Kích thước 3 cạnh  Hành lý xách tay 1  Không lớn hơn 45in/115cm (56x36x23cm)  Vật dụng cá nhân 1  Túi xách, cặp hồ sơ, túi laptop không lớn hơn 36in/91cm Hành lý ký gửi cho phép   Hạng đặt chỗ Số lượng Trọng lượng Kích thước 3 cạnh Phí  Phổ thộng 2 23kg 62in/158cm Miễn phí  Thương gia & Hạng nhất 3 32kg 62in/158cm Miễn phí Hành lý ký gửi cho phép đối với trẻ em và trẻ sơ sinh Giá vé Số…

Read More