Thông báo thay đổi lịch bay SGN-DOH/SGN-PNH

Từ ngày 31/03/2014, xin thông báo đến Quý khách sẽ thay đổi lịch bay SGN-DOH/SGN-PNH như sau:

Screen Shot 2014-02-21 at 11.21.03 am

 

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Gọi ngay