Thông báo thay đổi lịch bay SGN-DOH/SGN-PNH

Thông báo thay đổi lịch bay SGN-DOH/SGN-PNH

Từ ngày 31/03/2014, xin thông báo đến Quý khách sẽ thay đổi lịch bay SGN-DOH/SGN-PNH như sau:

Screen Shot 2014-02-21 at 11.21.03 am

 

Related posts

Leave a Comment