Air Mekong khuyến mãi nhân dịp ngày Valentine

Air Mekong khuyến mãi nhân dịp ngày Valentine
Air Mekong xin trân trọng thông báo chương trình khuyến mãi nhân dịp ngày Valentine
Ngày mở bán: duy nhất trong một ngày 14/2/2012
Áp dụng cho các vé có ngày bay từ 14/2 đến hết ngày 29/2/2012.
Đội Bán & Quản lý Đại lý
VP KVMN

Related posts