Ấn Độ cấp thị thực nhập cảnh tại chỗ cho công dân Việt Nam

Theo tờ “HinduBusinessLine” của Ấn Độ, kể từ tháng Giêng năm 2011, Ấn Độ bắt đầu thực hiện chế độ cấp thị thực nhập cảnh tại chỗ cho công dân 4 nước Đông Nam Á.

Thông cáo chính thức của chính phủ nước này cho biết, kể từ thời điểm trên, du khách 4 nước: Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia và Phi-líp-pin không cần phải xin thị thực trước khi đến Ấn Độ nếu họ tới một trong bốn sân bay Niu Đê-li, Mum-bai, Chen-nai và Côn-ca-ta.

Tại các sân bay này, du khách bốn nước sẽ được cấp thị thực có thời hạn 30 ngày. Chính phủ Ấn Độ đã áp dụng chế độ này với du khách một số nước trước đó nhằm thu hút khách du lịch. Du khách cũng có thể xin thị thực nhập cảnh tại chỗ để vào Ấn Độ chữa bệnh hay thăm bạn bè và người thân.

Theo QĐND

Gọi ngay