ANA & United xin cập nhật và bổ sung đến Quý Đại Lý một số thay đổi hấp dẫn đến một số điểm ở MỸ

ANA & United xin cập nhật và bổ sung đến Quý Đại Lý một số thay đổi hấp dẫn đến một số điểm ở MỸ
  • Fare Basis KLRCVA khởi hành đến 15/11 đến các điểm NYC/CHI/WAS, giá sẽ giảm từ USD970 đến USD900.
  • Ngoài ra, còn triển khai thêm giá hấp dẫn đến BOS chỉ USD 900

Ø  Thời gian xuất vé được kéo dài đến31/10/2013

Ø  Thời gian khởi hành16/11/2013 đến 13/12/2013

Fare basis

KLRCVA

KYRCVA

Travel Period

01/09/2013 – 15/11/2013

16/11/2013 – 13/12/2013

LAX

SFO

NYC/EWR

970à900

900

CHI

970à900

900

WAS

970à900

900

BOS

900

900

LAS

700

 

Related posts

Leave a Comment