BANG GIA MANDARIN AIRLINES

BANG GIA MANDARIN AIRLINES
BANG GIA MANDARIN AIRLINES
Số:  SGN-RMQ 2013-01 , cập nhật ngày 20/09/2012
Hiệu lực cho ngày xuất vé từ 21/09/2012, hiệu lực khởi hành từ 01/01/2013
Qui định chung
1. Tất cả các giá dưới đây đều chưa tính thuế và YQ.
2. Lệ phí trả vé là USD75
3. Lệ phí làm lại vé là USD25 (gia hạn, chỉnh sửa tên khách, đổi đường bay sang SGNTPE v.v /CI)
4. Giá CHD bằng 75% giá vé người lớn. Giá INF bằng 10% giá vé công bố trên hệ thống.
5. Điều kiện áp dụng cho giá vé cô dâu/định cư/lao động/sinh viên/thuyền viên: phải xuất trình giấy kết hôn/
visa tương ứng ngay tại thời điểm xuất vé.
6. Hành lý áp dụng cho giá vé cô dâu/lao động/định cư/sinh viên/thuyền viên: 30kgs.
7. Đối với vé SGN-RMQ-SGN, chặng bay trở về RMQ-SGN có thể bay TPE-SGN hoặc KHH-SGN
mà không cần xuất lại vé.Thu chênh lệch giá nếu có.
Tuyến bay Loại giá Thời hạn tối đa Hạng đặt chỗ Giá bán Agent net Ghi chú / Tour code
SGN-RMQ                  Khởi hành từ 01/01 -01/02/2013 và từ 10/02 – 31/12/2013      YOW 1 lượt Y 358 340
YOW 1 lượt H 326 310 cô dâu/định cư/sinh viên/thuyền viên
YDLOW 1 lượt H 326 310 lao động
YRT 1 năm Y 747 710 SGN-RMQ 2012-05
YRT 90 ngày B 695 660
YEE30 30 ngày B 642 610
YEE30 14 ngày B 553 525
SGN AE RMQ // TPE (KHH) CI SGN           Khởi hành từ 01/01 -01/02/2013 và  10/02 – 31/12/2013        YRT 1 năm Y 747 710
YRT 90 ngày B 695 660
YEE30 30 ngày B 642 610
YEE30 14 ngày B 553 525

Related posts