Bổ sung sân đỗ trực thăng trên nóc tòa nhà cao tầng tại Hoàng Mai

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định, phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đất xây dựng công trình tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, tỷ lệ 1/2000.

Theo quy hoạch chi tiết, khu đất Vụ Tổ chức cán bộ – Tổng Cục 3, Bộ Công an xây dựng nhà ở cho cán bộ chiến sỹ và nhà trẻ mẫu giáo thuộc ô quy hoạch có ký hiệu A8/ODK6, A8/ODK7, A8/OI và A8/DD2 được xác định chức năng là đất ở với các chỉ tiêu: Tổng diện tích đất 28.831m2 trong đó: đất xây dựng nhà ở thấp tầng 10.285m2; đất xây dựng nhà ở cao tầng 7.655m2; đất xây dựng nhà trẻ mẫu giáo 4.452m2; đất giao làm đường có diện tích 6.439 m2; mật độ xây dựng toàn khu 42,1%; hệ số sử dụng đất 4,51 lần, tầng cao 2- 4 và 25 tầng.

Nay điều chỉnh chức năng sử dụng đất từ nhà ở kết hợp nhà trẻ mẫu giáo sang nhà ở, nhà trẻ mẫu giáo, bổ sung khu kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ an ninh và sân đỗ trực thăng trên nóc tòa nhà cao tầng, điều chỉnh một số chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của ô đất cơ bản như sau: Mật độ xây dựng 43,1%; tầng cao công trình 2-4-35 tầng với tổng số 603 hộ…

UBND TP giao Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát xây dựng theo điều chỉnh quy hoạch được duyệt và xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Vũ An (Theo Dddn.com.vn)

Gọi ngay