BOSTON, MASSACHUSETTS _ TAN SON NHAT _ BOSTON 1090 USD

BOSTON, MASSACHUSETTS – TAN SON NHAT – BOSTON
Hãng American Airlines: 1090 USD ( Giá Mùa Hè )
Khứ hồi / đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 3/2018
Khởi hành từ tháng 7/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
1 AA 222 10JUL 2*BOSLAX 0725 1103 10JUL E 0 32B G
2 AA 169 10JUL 2*LAXNRT 1230 1555 11JUL E 0 789
3 AA8422 11JUL 3*NRTSGN 1755 2200 11JUL E 0 788
4 AA8419 10AUG 5*SGNNRT 0810 1600 10AUG E 0 788
5 AA 170 10AUG 5*NRTLAX 1805 1255 10AUG E 0 789
6 AA1628 10AUG 5*LAXBOS 1545 0021 11AUG E 0 32B

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Gọi ngay