Các số điện thoại của phòng vé Bayou

Tên Điện thoại Viber Zalo Skype Email
Mr. Trường (MANAGER) 0933115768 0933115768 0933115768 truongbayou bayou06@phongvebayou.com
Ms. Thúy

(MANAGER)

0966899767 0966899767 0966899767 thuybayou bayou02@phongvebayou.com
Ms Duyên

(BOOKER)

0919093293 0919093293 0919093293 phongvebayou02 bayou05@phongvebayou.com
Mr. Vinh

(BOOKER)

0928845777 0928845777 0928845777 phongvebayou03 bayou01@phongvebayou.com
Mr. Hiếu

(BOOKER)

0902609808 0902609808 0902609808 phongvebayou04 bayou04@phongvebayou.com
Ms. Kim

(BOOKER)

01273277777 01273277777 01273277777 phongvebayou14 bayou14@phongvebayou.com
Mr. Nhân

(BOOKER)

0936920020 0936920020 0936920020 phongvebayou15 bayou15@phongvebayou.com
 

(Hotel & Tour)

0932113852 0932113852 0932113852 phongvebayou09 bayou08@phongvebayou.com
Ms. Tiên

(KẾ TOÁN)

0903772427 1 (714) 927 8626 x phongvebayou05 bayou07@phongvebayou.com
Ms. Thúy nhỏ

(KẾ TOÁN)

0903772427 0932136964 x phongvebayou06 bayou03@phongvebayou.com
MS. Hà

(KẾ TOÁN)

0947115768 0947115768 x bayou16 bayou16@phongvebayou.com
Mr. Bảo

(IT)

x 0978950340 x phongvebayou11 bayou10@phongvebayou.com
Mr. Long

(SÂN BAY + GIAO VÉ)

0936109687 0936109687 0936109687
Mr. Luan

(GIAO VÉ)

0947115768 x x
Mr. Tùng

(SÂN BAY)

01208387965 01208387966 01208387967
Tổng đài 028 7303 1818
Tổng đài Mỹ 1 (714) 927 8626

 

cacsophonebayou

Gọi ngay