Các số điện thoại của phòng vé Bayou

Tên Điện thoại Viber Zalo Skype Email
Mr. Trường (MANAGER) 0933115768 0933115768 0933115768 truongbayou bayou06@phongvebayou.com
Ms. Thúy

(MANAGER)

0966899767 0966899767 0966899767 thuybayou bayou02@phongvebayou.com
Ms Duyên

(BOOKER)

0919093293 0919093293 0919093293 phongvebayou02 bayou05@phongvebayou.com
Mr. Vinh

(BOOKER)

0928845777 0928845777 0928845777 phongvebayou03 bayou01@phongvebayou.com
Ms. Kim

(BOOKER)

0813277777 0813277777 0813277777 phongvebayou14 bayou14@phongvebayou.com
Mr. Nhân

(BOOKER)

0936920020 0936920020 0936920020 phongvebayou15 bayou15@phongvebayou.com
 

Mr Tuấn

(BOOKER)

0932113852 0932113852 0932113852 bayou17_1 bayou17@phongvebayou.com
Ms. Thư

(BOOKER)

0902609808 0902609808 0902609808 phongvebayou04 bayou04@phongvebayou.com
Ms. Phượng

(BOOKER)

0948277761 0948277761 0948277761 bayou18_1 bayou18@phongvebayou.com
Mr. Luân

(BOOKER)

0963744473 0963744473 0963744473 bayou19_1 bayou19@phongvebayou.com
Ms. Thúy nhỏ

(KẾ TOÁN)

0903772427 0932136964 x phongvebayou06 bayou03@phongvebayou.com
MS. Hà

(KẾ TOÁN)

0947115768 0947115768 x bayou16 bayou16@phongvebayou.com
Mr. Bảo

(IT)

x 0708387965 0708387965 phongvebayou11 bayou10@phongvebayou.com
Mr. Long

(SÂN BAY + GIAO VÉ)

0936109687 0936109687 0936109687
Mr. Luan

(GIAO VÉ)

0947115768 x x
Mr. Trung

(GIAO VÉ)

0902868494 x x
Mr. Tùng

(SÂN BAY)

0708387965 0708387966 0708387967
Tổng đài 028 7303 1818
Tổng đài Mỹ 1 (714) 927 8626

 

cacsophonebayou