CEDAR RAPIDS, IOWA _ TAN SON NHAT _ CEDAR RAPIDS 980 USD

CEDAR RAPIDS, IOWA – TAN SON NHAT – CEDAR RAPIDS, IOWA
Hãng United Airlines: 980 USD
Xuất vé từ tháng 4/2018
Khởi hành từ tháng 10/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
1 UA4828 05OCT 5 CIDORD 930A1035A CRJ E0
2 UA 881 05OCT 5 ORDNRT 1 1245P 355P+1
3 UA7973 06OCT 6 NRTSGN 1 445P 910P 763
4 UA7904 05NOV 1 SGNNRT 2 730A 310P 788
5 UA 882 05NOV 1 NRTORD 1 645P 330P
6 UA4482 05NOV 1 ORDCID 1 730P 835P

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Gọi ngay