CHARLOTTE – TAN SON NHAT – CHARLOTTE 850 USD

CHARLOTTE, NORTH CAROLINA – TAN SON NHAT – CHARLOTTE, NORTH CAROLINA
Hãng ANA: 850 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 3/2018 
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
HotLine: 0919093293
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-.
1 NH7731 12MAR 1 CLTORD 745A 859A
2 NH 011 12MAR 1 ORDNRT 1 1055A 215P
3 NH 831 13MAR 2 NRTSGN 1 445P 945P
4 NH 834 12APR 4 SGNNRT 2 700A 300P
5 NH7028 12APR 4 NRTIAD 1 400P 335P
6 NH7152 12APR 4 IADCLT 515P 656P

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Gọi ngay