China Airlines khuyen mai ve may bay

china airlines khuyen mai ve may bay Phong ve may bay BAYOU thong bao cua China Airlines voi noi dung: China Airlines khuyen mai ve may bay, hieu luc tu 06/11/2012” voi nhung thong tin nhu sau:

1) Phan gia duong Dai Loan: khuyen mai dac biet danh cho chuyen bay CI784, chi USD460/14 ngay

2) Phan gia My/Canada: Gia han gia L danh cho duong SAN FRANCISCO/ VANCOUVER, voi thoi han xuat ve va khoi hanh ap dung den 31/12/2012

3) Phan gia Han Quoc/Nhat: Khuyen mai dac biet cho duong Seoul, chi USD290/ mot chieu va USD260/1 thang.

Sales BAYOU airticket
vemaybaybayou.com

Gọi ngay