CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI CỦA DELTA AIR LINES

Delta Air Lines xin được nhắc lại chương trình khuyến mãi hiện đang được áp dụng như sau
Hạng đặt chỗ: hạng T trên DL và hạng N trên VN (cho chặng SGN/HAN-NRT)
 
               Đến Bờ Tây (LAX, SFO, SEA, PDX…)                                                           Đến Bờ Đông (MSP, ATL, DTW, JFK, WAS…)
Oval: 650 USD từ HAN
700 USD từ SGN
(mùa thấp điểm)
Oval: 850 USD từ HAN
900 USD từ SGN
(mùa thấp điểm)
Oval: 800 USD từ HAN/SGN
(mùa cao điểm)
Oval: 1,000 USD từ HAN/SGN
(mùa cao điểm)
Mùa thấp điểm: khởi hành từ 1/9/2012 đến 31/3/2013
Mùa cao điểm: khởi hành từ 15/6 đến 31/8/2012
Điều kiện đi kèm vui lòng tra cứu trên GDS
Gọi ngay