Chương trình khuyến mãi đặc biệt trong tháng 9 đến các điểm đặt biệt của hãng hàng không Vietway Aviation và Oman Air

Chương trình khuyến mãi đặc biệt trong tháng 9 đến các điểm đặt biệt của hãng hàng không Vietway Aviation và Oman Air

Vietway Aviation và Oman Air (WY) xin trân trọng gửi đến quý đại lý chương trình khuyến mãi đặc biệt trong tháng 9 với các điểm đến đặc biệt :

1.    Muscat (MCT):

Hạng N (NSP1MTH)392.24 USD

Hạng T (TSP1MTH):   457.62 USD

Hạng Q (QSP1MTH)523 USD

Hạng D (DSP1MTH)1307.52 USD

2.    Tehran (THR):

Hạng L (LSP1MTH):   457.62 USD

3.    Bahrain (BAH):

Hạng L (LSP1MTH):   392.24 USD

Hạng N (NSP1MTH)457.62 USD

Hạng T (TSP1MTH):   523 USD

Hạng D (DSP1MTH)1176.76 USD

4.    Kuwait (KWI):

Hạng N (NSP1MTH):  457.62  USD

Hạng T (TSP1MTH):   523 USD

Hạng Q (QSP1MTH) 579.56 USD

Hạng D (DSP1MTH):  1307.52 USD

5.    Doha (DOH):

Hạng L (NSP1MTH):   457.62 USD

Hạng D (DSP1MTH):  1307.52 USD

6.    Riyadh (RUH) và Damman (DMM):

Hạng L (NSP1MTH):   490.32 USD

Hạng D (DSP1MTH)1307.52 USD

7.    Dubai (DXB) và Abu Dhabi (AUH):

Hạng L (LSP1MTH):   392.24 USD

Hạng N (NSP1MTH):  457.62 USD

Hạng D (DSP1MTH):  1176.76 USD

8.    Amman (AMM):

Hạng L (LSP1MTH):   457.62 USD

Hạng N (NSP1MTH):  621.06 USD

Hạng D (DSP1MTH):  1307.52 USD

9.    Bdeirut (BEY):

Hạng L (LSP1MTH):   457.62 USD

Hạng N (NSP1MTH):  621.06 USD

Hạng D (DSP1MTH):  1176.76 USD

 

Ghi chú:       

Các vé không nằm trong chương trình khuyến mãi vẫn thu phí xuất vé USD 5.

Tra giá và điều kiện trên GDS, không tra giá trong booking.

Giá chưa bao gồm thuế và các phụ phí khác

Thời hạn xuất vé đến hết ngày 30SEP.

 

Related posts

Leave a Comment