CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI MÙA ĐÔNG CỦA AIR FRANCE KLM

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI MÙA ĐÔNG CỦA AIR FRANCE KLM

Triển khai chương trình khuyến mãi của Air France/KLM với nội dung “AF– Khuyến mãi mùa đông của AFKL”với nội dung như sau:

          Sale period:        02-Nov-11 đến 16-Nov-11

–   Travel period:     02-Nov-11 đến 31-Jan-12  

          To Europe 1:    

o       USD 550* trên AFKL – R class

o       USD 600* trên AFKL – N class

          To PAR:

o       USD 550* trên KL – N class

o       USD 700* trên AF – N class

 

BAYOU AIRTICKET AGENCY
42A Tran Quoc Tuan, Ward 1, Go Vap District
Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: (84 8) 22465496 – (84 8) 62751517 – (84 8) 35046969
Hotline: 84902609808 – 84933115768 – 84919093293 – 84903772427
Fax: (84 8) 7303 9191

Email: bayou@phongvebayou.com  or phongvebayou@yahoo.com.vn
Website: www.phongvebayou.com  or www.vemaybay1.com

Yahoo chat: phongvebayou01, phongvebayou02, phongvebayou03, phongvebayou04, phongvebayou05, phongvebayou06, phongvebayou07, trangngbayou, bayou01, bayou_03.truongbayou
Skype chat: thuybayou, truongbayou, phongvebayou02, phongvebayou03, phongvebayou04

Related posts