CLEVELAND – TAN SON NHAT – CLEVELAND 860 USD

CLEVELAND , OHIO – TAN SON NHAT – CLEVELAND , OHIO
Hãng ANA: 860 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 3/2018 
————- Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 NH7407 12MAR 1 CLEORD 825A 858A
2 NH7009 12MAR 1 ORDNRT 1 125P 455P+1
3 NH 833 13MAR 2 NRTSGN 705P1205A
4 NH 834 12APR 4 SGNNRT 700A 300P
5 NH7006 12APR 4 NRTORD 545P 34
6 NH7404 12APR 4 ORDCLE 608P 823P

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Gọi ngay