Có được mang đĩa, phim khi xuất cảnh?

Có được mang đĩa, phim khi xuất cảnh?

TT – Sinh viên VN đi du học hoặc Việt kiều về thăm VN, khi xuất nhập cảnh qua sân bay thuộc lãnh thổ VN có được mang theo các đĩa/phim ghi tài liệu học tập chuyên ngành hoặc các đĩa/phim quay, chép lại các chương trình ca nhạc, sự kiện văn hóa lễ hội diễn ra ở VN không?

Một bạn đọc

Trả lời:

Việc mang đĩa, phim khi xuất cảnh của cá nhân hiện nay được điều chỉnh bởi nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh, có hiệu lực từ ngày 1-6-2012.

Văn hóa phẩm chịu sự điều chỉnh của nghị định 32 bao gồm: các bản ghi âm, ghi hình; các loại phim, băng từ, đĩa mềm, đĩa cứng, đĩa quang đã ghi nội dung; các sản phẩm công nghệ nghe nhìn khác đã ghi thông tin ở dạng chữ viết, âm thanh hoặc hình ảnh; tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tranh, nhiếp ảnh; di sản văn hóa vật thể và các sản phẩm liên quan đến di sản văn hóa phi vật thể.

Theo khoản 3 điều 4 và khoản 1 điều 6 nghị định 32, văn hóa phẩm bị cấm xuất khẩu, nhập khẩu nếu: vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ (bản quyền) và các quy định pháp luật có liên quan; có nội dung chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN, phá hoại khối đoàn kết toàn dân; có nội dung kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác; có nội dung thuộc về bí mật nhà nước; có nội dung thông tin sai sự thật, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc; vu khống nhằm xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm công dân; các loại văn hóa phẩm khác mà pháp luật cấm tàng trữ, phổ biến, lưu hành tại VN.

Theo đó, trường hợp sinh viên khi xuất cảnh mang theo đĩa/phim về tài liệu học tập là sản phẩm không có bản quyền thì cơ quan hải quan có quyền ngăn chặn. Đối với các đĩa/phim quay lại các sự kiện, lễ hội khi chưa được phép của đơn vị tổ chức là có dấu hiệu vi phạm về bản quyền (bản ghi âm, ghi hình cũng là đối tượng của quyền tác giả theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ) nên cũng sẽ không được phép mang theo khi xuất cảnh.

Luật sư HUỲNH VĂN NÔNG

Related posts