Cửa hẹp cho hàng không nước ngoài nhượng quyền tại Việt Nam

Cửa hẹp cho hàng không nước ngoài nhượng quyền tại Việt Nam

Cục Hàng không Việt Nam đang lấy ý kiến cho hồ sơ trình dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2006. Trong đó, việc nhượng quyền trong kinh doanh vận chuyển hàng không tiếp tục được thắt chặt. Các hãng hàng không nước ngoài khó có cơ hội để nhượng quyền với hãng trong nước.

Quy định về quyền vận chuyển hàng không, trong đó có nội dung liên quan đến nhượng quyền được nêu rõ trong nội dung dự thảo đăng trên trang web của Cục Hàng không.

Nếu như khoản II điều 112 của Luật Hàng không dân dụng chỉ quy định: “Hãng hàng không kinh doanh vận chuyển hàng không trong phạm vi quyền vận chuyển hàng không do Bộ Giao thông vận tải cấp; không được mua, bán quyền vận chuyển hàng không, thực hiện các hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm hoặc cạnh tranh không lành mạnh” thì dự thảo bổ sung thêm nội dung: “không được sử dụng thương hiệu gây nhầm lẫn với hãng hàng không khác; không được nhượng hoặc nhận quyền kinh doanh vận chuyển hàng không”.

Tuy nhiên, trong báo cáo về tác động của sửa đổi luật, Cục Hàng không lại có ý kiến nới lỏng hơn một chút với lĩnh vực này, cho rằng hình thức nhượng quyền thương mại trong kinh doanh vận chuyển hàng không, kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại có thể được phép thực hiện trên nguyên tắc: “Việc nhượng quyền chỉ được thực hiện khi cả hai bên có quyền”.

Theo cơ quan này, trong tương lai, các hãng nhỏ như VASCO có thể khai thác dưới tên của hãng lớn như Vietnam Airlines trên các đường bay mà cả hai hãng đều có quyền vận chuyển hàng không. Việc này sẽ giúp tận dụng nguồn lực, thương hiệu sẳn có nhằm tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh. Cục cho rằng, về mặt thực hiện, đề xuất này sẽ tạo môi trường pháp lý lành mạnh, minh bạch để khuyến khích các tổ chức, cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài tham gia hợp tác, đầu tư thành lập các hãng hàng không, kinh doanh vận chuyển hàng không…

Tuy nhiên, nếu dựa trên nguyên tắc: “Việc nhượng quyền chỉ được thực hiện khi cả hai bên có quyền” của cơ quan quản lý, thì việc nhượng quyền của các hãng hàng không nước ngoài với hãng hàng không trong nước hầu như là không thể thực hiện, vì hàng không nước ngoài không được quyền khai thác các đường bay nội địa.

Related posts