CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG HOA KỲ ĐÃ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐIỀU HÀNH BAY DUY NHẤT CHO UNITED & CONTINENTAL

CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG HOA KỲ ĐÃ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐIỀU HÀNH BAY DUY NHẤT CHO UNITED & CONTINENTAL

Ngày 30/11/2011. Công ty mẹ của 2 hãng hàng không United Continental Holdings, Inc (NYSE: UAL) công bố Cục Hàng không Liên bang (FAA) đã phê duyệt cấp giấy chứng nhận điều hành bay duy nhất, đánh dấu một thành tựu đáng kể trong hội nhập sáp nhập của chúng tôi.

Thành tựu pháp lý quan trọng này, rất đáng kể về khía cạnh quy trình và chính sách điều hành bay, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến giao diện với khách hàng của chúng tôi. Khách hàng vẫn mua vé, xếp chỗ ngồi và tìm kiếm chuyến bay riêng lẻ trên hai websites độc lập cho đến khi chúng tôi chuyển sang một hệ thống dịch vụ hành khách duy nhất (PSS) vào Qu‎ý I năm 2012. Từ thời điểm đó, trong mắt khách hàng, hai hãng sẽ chính thức là một.

Hai hãng đã trải qua một quy trình rất nghiêm ngặt suốt 18 tháng hoàn thành việc thống nhất các chính sách và quy trình để được cấp Giấy chứng nhận bay duy nhất do FAA phê duyệt. Một nhóm gồm 500 nhân viên của 2 hãng được đề cử ra cùng làm việc với nhau, đánh giá chương trình trước sát nhập, tiến trình và các chi tiết kỹ thuật điều hành bay để có sự lựa chọn tốt nhất cho hãng hàng không United “mới” sau sát nhập. Nhóm này đã gom trên 440 bộ tại liệu, các hướng dẫn và quy trình thành khoảng 260 bộ tài liệu- một quá trình có khoảng 2000 thay đổi.

Hiệu lực ngay từ hôm nay, các thông báo chuyến bay sẽ gọi các chuyến bay của United và Continental duy nhất theo một tên “United”.  United và Continental đã thông báo tin sát nhập từ tháng 5/2010 và hoàn thành vào tháng 10/2010.

Related posts