Đầu tư máy bay có thể được ưu tiên cấp bảo lãnh vay vốn

Các lĩnh vực đầu tư phát triển điện, khí đốt, nhà máy lọc dầu, khai thác alumin và mua sắm tàu bay… có thể nằm trong danh mục được bảo lãnh vay vốn của Chính phủ, theo đề xuất của Bộ Tài chính.

Dự thảo về danh danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ đang được Bộ Tài chính xây dựng và lấy ý kiến các bộ ngành có liên quan.

Theo dự thảo, việc ưu tiên cấp bảo lãnh vốn được thực hiện với các chương trình, dự án đầu tư được Quốc hội hoặc Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư và là dự án trọng điểm, thuộc diện triển khai cấp bách trong mọi lĩnh vực. Ngoài ra, các chương trình tín dụng có mục tiêu của Nhà nước do các ngân hàng chính sách thực hiện trong lĩnh vực do Thủ tướng quyết định cũng nằm trong diện được ưu tiên…

Cũng theo dự thảo của Bộ Tài chính, các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực năng lượng, khai thác khoáng sản cũng nằm trong danh sách được ưu tiên cấp bảo lãnh vay vốn. Trong đó có các dự án đầu tư phát triển lĩnh vực điện, nhà máy lọc dầu, khí đốt, xây dựng, phát triển hạ tầng, phát triển đội tàu bay, xây dựng cảng biển, đường cao tốc… Ngoài ra, các dự án khai thác alumin và nhôm do Quốc hội phê duyệt chủ trương cũng sẽ được ưu tiên cấp bảo lãnh vay vốn của Chính phủ.

Vũ An (Theo VnExpress.net)

Gọi ngay