DAYTON, OHIO – TAN SON NHAT INT – DAYTON 820 USD

DAYTON, OHIO – TAN SON NHAT INT – DAYTON
Hãng UNITED AIRLINES: 820 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 3/2018 
————- 📌 Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 UA3834 12MAR 1 DAYORD 1120A1142A
2 UA 881 12MAR 1 ORDNRT 1 125P 455P+1
3 UA7913 13MAR 2 NRTSGN 1 705P1205A+1
4 UA7904 12APR 4 SGNNRT 2 700A 300P 788
5 UA 804 12APR 4 NRTIAD 1 400P 335P 777
6 UA3864 12APR 4 IADDAY 515P 655P CRJ

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Gọi ngay