Để tội phạm hàng không hết nơi trú ẩn

Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) đã thông qua việc bổ sung 2 công cụ pháp lý mới nhằm đảm bảo an toàn hàng không dân dụng quốc tế.

Hai công cụ pháp lý mới được ICAO thông qua ngày 13/9 là Công ước trừng phạt các hành động bất hợp pháp liên quan đến hàng không dân dụng quốc tế và Nghị định thư bổ sung Công ước trừng phạt hành động bất hợp pháp chiếm giữ máy bay nhằm đảm bảo an toàn hàng không và làm cho các tội phạm chống lại hoạt động bình thường của hàng không dân dụng quốc tế “không có nơi trú ẩn nào an toàn”.

Các công cụ pháp lý mới gồm các hình thức trừng phạt nặng hơn tội phạm chống lại hoạt động bình thường của hàng không dân dụng quốc tế (như bắt cóc và phá hoại máy bay), đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác giữa các nước để đảm bảo những tội phạm này không thể tránh khỏi bị trừng phạt.

Hai công cụ pháp lý nói trên cũng tăng nặng trừng phạt các tội phạm sử dụng máy bay như là một thứ vũ khí hoặc sử dụng các chất nguy hiểm để tấn công máy bay hoặc tấn công các mục tiêu hàng không khác trên mặt đất.

Vận chuyển bất hợp pháp vũ khí sinh học, hoá học, hạt nhân và các vật liệu khác có liên quan cũng sẽ bị trừng phạt. Đe doạ chống các hoạt động hàng không dân dụng cũng phải chịu trách nhiệm hình sự.

ICAO nhấn mạnh thách thức ngày càng lớn đối với ngành Hàng không dân dụng quốc tế là phát triển các công cụ pháp lý và công nghệ để tăng cường an ninh hàng không trong bối cảnh môi trường hoạt động hàng không ngày càng đa dạng và phức tạp với nguy cơ cao của các cuộc tấn công khủng bố.

Gọi ngay