Đề xuất xây Cảng hàng không giá rẻ tại Cảng hàng không Cam Ranh

VIG Group – Airis International đề xuất việc xây dựng Cảng hàng không giá rẻ và tổ hợp các cơ sở hạ tầng liên quan.

Liên danh VIG Group – Airis International đề xuất việc xây dựng Cảng hàng không giá rẻ tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và tổ hợp các cơ sở hạ tầng liên quan.

Về đề xuất này, ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ủng hộ về chủ trương đối với các đề xuất của liên doanh. Ông Thắng đề nghị liên danh làm việc với Cục Hàng không Việt Nam để thực hiện các thủ tục liên quan.

Về phía tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn liên danh thực hiện các thủ tục và phối hợp với liên danh báo cáo các bộ, ngành về nội dung đầu tư của liên danh.

Về đề xuất xây dựng nhà máy điện năng lượng gió, năng lượng mặt trời tại khu vực để cung cấp điện năng cho hoạt động của khu vực Cảng hàng không giá rẻ và khu vực liên quan, ông Nguyễn Chiến Thắng đề nghị liên doanh khảo sát để xác định vị trí, quy mô nhà máy điện cho phù hợp.

Theo Khánh hòa portal

Gọi ngay