Đông Á bàn cách liên kết hàng không và du lịch

Ủy ban Bay tuyến và Du lịch đường biển được thành lập để phát triển và đẩy mạnh việc kích hoạt ngành công nghiệp du lịch trong khu vực và thông qua các giải pháp nhằm tăng cường mối liên kết giữa các tuyến hàng không và đường biển vận chuyển khách du lịch tới các địa phương trong khối.

Ủy ban có chức năng thu thập chia sẻ thông tin về lịch trình và hoạt động của các tuyến bay và du lịch đường biển; lập kế hoạch cho hoạt động bay tuyến và và du lịch đường biển, phát triển các sản phẩm du lịch; thúc đẩy, hỗ trợ các dự án về hợp tác giữa các tỉnh thành viên EATOF…

Ủy ban Bay tuyến và Du lịch đường biển bao gồm khoảng 40 người với thành phần là các chuyên gia về bay tuyến và du lịch đường biển; những người có liên quan từ các cơ quan du lịch, công ty vận chuyển và các hãng hàng không nằm ở các tỉnh thành viên; quan chức nhà nước mỗi tỉnh thành viên…

Tại cuộc họp, ông Garry Kingshott, đại diện Tổ chức Du lịch thế giới Liên hợp quốc (UNWTO) đã chia sẻ một số kinh nghiệm, kiến thức về xu hướng và triển vọng kinh doanh vận chuyển giá rẻ ở Châu Á.

Trong chương trình nghị sự, các đại biểu đã bàn đến việc tái thành lập Ủy ban Bay tuyến và Du lịch đường biển; tổ chức thảo luận về bay tuyến và du lịch đường biển; công tác quảng bá và xúc tiến hoạt động giữa các tỉnh thành viên; quy chế của hoạt động Ủy ban Bay tuyến và Du lịch đường biển…

Kết thúc cuộc họp, các đại biểu đã thống nhất các vấn đề, nội dung mà Ủy ban Bay tuyến và Du lịch đường biển đã đề ra.

Hội nghị cũng thống nhất tái thành lập Ủy ban Bay tuyến và Du lịch đường biển lần thứ hai để trao đổi tình hình du lịch thực tế và làm cầu nối giữa các thành viên EATOF.

Gọi ngay