Garuda Indonesia xin triển khai đến Quý Khách giá hấp dẫn đi SIN

Garuda Indonesia xin triển khai đến Quý Khách giá hấp dẫn đi SIN

Garuda Indonesia xin triển khai đến Quý Khách giá hấp dẫn đi SIN với chi tiết cụ thể như sau:

v Giá cho chương trình SGN-SIN:

 

Route
(Vice Versa)

Journey

Booking
Class

Fare
Basis

Nett Fare
(USD)

SIN – SGN
or
SGN 
– SIN

OW

Y

YOX

150

M

MOX

140

L

LOX

130

K

KOX

120

N

NOX

110

RT

Y

YEE6M

266

M

MEE4M

247

L

LEE3M

228

K

KEE2M

209

N

NEE1M

190

v Time table:

Airlines

Itinerary

Flight No.

Day of week

ETD – ETA

GA

SGN – SIN

VN:GA9011

Daily

 0920  –  1210

SIN – SGN

VN:GA9010

Daily

1310  –  1410

v  Dieu kien ve:

§  Áp dụng cho chuyến bay code share giữa GA/VN

§  Booking phải đặt trên chuyến bay mang số hiệu của GA

§  Ticket Sale/Issue: 05 April 2012 – 22 October 2012

§  Travel Period: 10 April 2012- 27 October 2012 (Complete Travel)

§  Cancellation & Refund: SGD75.00 mỗi vé

§  No Show Fee: SGD150.00 mỗi vé

§  Đổi ngày & xuất lại vé: SGD30.00 mỗi vé, áo dụng cho việc thay đổi ngày đặt chỗ hay chuyến bay sau khi đã xuất vé.

§  Vé phải được xuất trước ngày khởi hành 5 ngày

Related posts