Giảm thuế nhập khẩu xăng, nhiên liệu máy bay

Giảm thuế nhập khẩu xăng, nhiên liệu máy bay

Từ ngày 30/11, thuế nhập khẩu xăng máy bay và nhiên liệu bay ưu đãi sẽ chỉ còn 7% thay vì lần lượt 12% và 10% như trước đây.

Ngày 30/11, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 208 hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi áp dụng đối với mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệu bay.

Theo đó, xăng máy bay, trừ loại sử dụng làm nhiên liệu máy bay phản lực chịu thuế từ 12% nay còn 7%. Nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy từ 23 độ C trở lên và nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy dưới 23 độ C mức chịu thuế từ 10% nay còn 7%. Các loại khác vẫn giữ nguyên mức thuế suất như quy định.

Trước đó, thuế suất nhập khẩu đối với xăng máy bay là 12%, áp dụng từ ngày 3/7. Thuế suất nhập khẩu đối với nhiên liệu bay là 10% theo biểu thuế suất áp dụng từ ngày 12/9.

Bộ Tài chính cũng nêu rõ, trong trường hợp đặc biệt, giá thị trường trong nước và thế giới đột biến hoặc biến động bất thường, các mức thuế nhập khẩu ưu đãi trên được điều hành theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính. Trong mọi trường hợp mức thuế nhập khẩu ưu đãi tối đa không vượt quá 40% (bốn mươi phần trăm).

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30/11 và thay thế Thông tư số 148 ban hành ngày 11/9 của Bộ Tài chính.

Theo vnexpress

Related posts