Hà Nội – Quảng Châu: Mua 1 tặng 1

Hà Nội – Quảng Châu: Mua 1 tặng 1

Khi mua vé theo chương trình này, khách hàng được tặng thưởng 01 vé cho bản thân. Hành trình, hạng dịch vụ của vé thưởng giống vé mua, khách hàng phải trả các loại thuế, phí của vé thưởng. Vé thưởng phải xuất cùng thời điểm với vé mua

Giá vé chưa bao gồm các loại thuế và lệ phí. Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, giá vé cao hơn có thể được áp dụng.

Điều kiện của vé mua và vé thưởng:

Hà Nội – Quảng Châu 199USD/vé khứ hồi hạng Phổ thông
Thời gian xuất vé 16/08/2011-31/12/2011
Thời gian khởi hành 16/08/2011-31/12/2011
Thời gian dừng tối đa 7 ngày
Thay đổi đặt chỗ  – Vé mua: được phép với phí 20USD/lần đổi

– Vé thưởng: được phép miễn phí

Đổi hành trình, gia hạn vé, hoàn vé  Không được phép

Related posts