Hà Nội – Đông Nam Á: Giá khuyến mại hạng Thương gia

Giá vé chưa bao gồm các loại thuế và lệ phí. Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, giá vé cao hơn có thể được áp dụng.

 Hà Nội – Bangkok  269 USD /vé khứ hồi
 Hà Nội – Kuala Lumpur/ Singapore  339 USD /vé khứ hồi
 Hạng ghế  Thương gia
 Thời gian xuất vé  19/09/2011-15/11/2011
 Thời gian khởi hành  19/09/2011-15/11/2011
 Thời gian dừng tối đa  3 tháng
 Thay đổi đặt chỗ  Được phép miễn phí
 Đổi hành trình, Gia hạn vé  Không được phép.
 Hoàn vé  – Trước khi khởi hành: được phép với phí 50USD
– Sau khi khởi hành: Không được phép

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với phòng vé BAYOU: 01273277777 – 0919093293

Gọi ngay