Hà Nội/ TP Hồ Chí Minh- Sydney/ Melbourne: khứ hồi thấp nhất từ 600 USD

Hà Nội/ TP Hồ Chí Minh- Sydney/ Melbourne: khứ hồi thấp nhất từ 600 USD

Giá vé chưa bao gồm các loại thuế và lệ phí. Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, giá vé cao hơn có thể được áp dụng.

 Hạng ghế  Phổ thông
 Thời gian xuất vé  01/10/2011-31/12/2011
 Thời gian khởi hành  17/10/2011 – 31/12/2011
 Thời gian dừng tối đa  3 tháng
 Thay đổi đặt chỗ  Được phép với phí 100USD
 Đổi hành trình, Gia hạn vé  Không được phép.
 Hoàn vé  – Trước khi khởi hành: Được phép với phí 200USD
– Sau khi khởi hành: Không được phép.
 Thời gian không áp dụng  Từ ngày 15/12/2011 đến ngày 08/01/2012

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với phòng vé BAYOU, DT: 01273277777 – 0919093293

Related posts