Hãng hàng không có quyền từ chối vận chuyển đối tượng nào?

Theo Quy định tại Điều 17 Nghị định số 81/2010/NĐ – CP do Thủ tướng ban hành ngày 14/7/2010, hãng hàng không có quyền từ chối vận chuyển các hành khách sau đây trong trường hợp không thực hiện được các biện pháp an ninh để bảo đảm an ninh, an toàn cho chuyến bay:

  • Hành khách gây rối; Người mất khả năng làm chủ hành vi; Người bị từ chối nhập cảnh.
  • Hành khách không chấp hành các quy định, hướng dẫn của nhân viên hàng không; gây rối trật tự và kỷ luật tại cảng hàng không, sân bay hoặc trên tàu bay; tung tin, cung cấp thông tin sai đến mức uy hiếp an toàn, an ninh của cảng hàng không, sân bay, tàu bay (đang bay hoặc trên mặt đất) và hành khách.
  • Người bị trục xuất không có người áp giải
  • Hành khách bị cấm đi lại theo yêu cầu của nhà chức trách có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài.

Cục Hàng không Việt Nam xem xét, quyết định trong trường hợp có đề nghị của nhà chức trách có thẩm quyền của nước ngoài về hành khách bị cấm vận chuyển.

Điều 16 của Nghị định 81 cũng quy định rõ: Căn cứ vào tính chất và mức độ vi phạm, Cục Hàng không Việt Nam lập danh sách người bị cấm chuyên chở có thời hạn hoặc vĩnh viễn. Những đối tượng có hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng có thể được đưa vào danh sách cấm chuyên chở vĩnh viễn. Danh sách hành khách bị cấm vận chuyển được áp dụng với các chuyến bay nội địa, quốc tế xuất phát từ Việt Nam của tất cả các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài.

Gọi ngay