Hãng hàng không Mandarin Airlines

Mandarin Airlines (華信航空; pinyin: Huáxìn Hángkōng) (Hoa Tín Hàng không) là một hãng hàng không khu vực và nội địa ở Đài Bắc, Đài Loan, là một công ty con của China Airlines. Trung tâm của hãng ở Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc

Thành lập

1991

Các trạm trung chuyển chính:

Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc

Sân bay quốc tế:

Đào Viên Đài Loan

Chương trình hành khách thường xuyên:

Dynasty Flyer

Phòng khách dành cho thành viên:

Dynasty Lounge

Công ty mẹ:

China Airlines

Tổng hành dinh:

Đài Bắc, Đài Loan

(Theo Wikipedia tiếng Việt)

Gọi ngay