Hãng hàng không Qatar trân trọng thông báo sẽ khai thác đường bay thẳng từ Hồ Chí Minh đi Doha

Hãng hàng không Qatar trân trọng thông báo sẽ khai thác đường bay thẳng từ Hồ Chí Minh đi Doha

Hãng hàng không Qatar trân trọng thông báo bắt đầu từ 20/02/2013 sẽ khai thác đường bay thẳng từ Hồ Chí Minh đi Doha (thay vì quá cảnh tại BKK).

Đồng thời, chúng tôi cũng mở đường bay mới từ Sài gòn đi Phnom Penh (Campuchia) và ngược lại, với tần xuất 7chuyến/1tuần.

 bay dự tính như sau:

Số hiệu chuyến bay

Chuyến bay

Điểm đi

Điểm đến

Giờ đi

Giờ đến

Loại máy bay

QR602

..34..7

DOH

SGN

01:15

11:55

A332

QR602

..34..7

SGN

PNH

13:15

14:15

A332

QR603

..34..7

PNH

SGN

16:50

17:50

A332

QR 603

..34..7

SGN

DOH

19:10

23:30

A332

QR 604

12..56.

DOH

SGN

07:30

18:10

A332

QR 604

12..56.

SGN

PNH

19:30

20:30

A332

QR 605

12..56.

PNH

SGN

22:50

23:50

A332

QR 605

.23..67

SGN

DOH

01:10

05:30

A332

Related posts