Hỗ trợ vốn dự án đường cao tốc từ Cảng hàng không Liên Khương đến chân Đèo Prenn

Hỗ trợ vốn dự án đường cao tốc từ Cảng hàng không Liên Khương đến chân Đèo Prenn

Thủ tướng Chính phủ đồng ý Ngân sách Trung ương hỗ trợ toàn bộ số vốn ngân sách nhà nước tham gia dự án đường cao tốc từ sân bay Liên Khương đến chân Đèo Prenn, Tỉnh Lâm Đồng theo cơ cấu vốn đã được Thủ tướng chấp thuận tại văn bản 718/VPCP-KTN ngày 30/1/2011 và giá trị quyết toán được phê duyệt của dự án.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, khoản hỗ trợ trên không tính vào hạn mức dư nợ của ngân sách địa phương. Bộ Tài chính hướng dẫn việc sử dụng tiền hỗ trợ đúng mục đích.
Thủ tướng cũng đồng ý tạm ứng 500 tỷ đồng từ nguồn tồn ngân Kho bạc nhà nước như đề nghị của Bộ Tài chính. Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí kế hoạch để hoàn trả tạm ứng vốn tồn ngân kho bạc nhà nước và để có nguồn thanh toán cho dự án. Lưu ý, không bố trí vốn từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2011.

UBND Tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm toàn diện, đầy đủ về tính chính xác của số liệu báo cáo, đồng thời chỉ đạo lập và phê duyệt báo cáo quyết toán dự án hoàn thành nhằm xác định giá trị chính xác theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư, làm cơ sở quyết toán phần vốn hỗ trợ trên.

Theo chinhphu.vn

Related posts