ICAO thông qua chiến lược an ninh hàng không mới

Kết thúc Hội nghị hàng năm tại thành phố Montreal, Canada, Đại Hội đồng Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) đã thông qua tuyên bố Chiến lược an ninh hàng không toàn diện (ICASS) thời kỳ 2011-2016.

Chiến lược trên đề ra các tiêu chuẩn mới để hợp tác toàn cầu đối phó với các mối đe dọa khủng bố chống các hãng hàng không dân dụng trên thế giới.

Chiến lược mới của ICAO đặt nền tảng lịch sử mới cho an ninh hàng không nhằm bảo vệ hệ thống hàng không dân dụng thế giới tốt hơn trước mọi âm mưu khủng bố.

Tuyên bố nhấn mạnh tăng cường hợp tác đặc biệt giữa gần 190 nước thành viên của ICAO về an ninh hàng không sẽ tạo ra khuôn khổ an ninh hàng không quốc tế mới của thế kỷ 21 đảm bảo an toàn hơn và an ninh hơn cho hành khách.

Chiến lược an ninh hàng không mới tăng cường năm hiệp định khu vực gồm các khu vực châu Phi, châu Âu, châu Á-Thái Bình Dương, Trung Đông và Tây Bán cầu, sau vụ tấn công khủng bố bất thành một chuyến bay của Hãng hàng không Mỹ Northwest Airlines từ Amsterdam (Hà Lan) đến Detroit (Mỹ) năm 2009.

ICASS tập trung vào bảy lĩnh vực hành động đặc biệt nhằm thúc đẩy các nỗ lực tăng cường năng lực đảm bảo an ninh hàng không, góp phần giúp các nước duy trì các giải pháp bền vững cho chương trình an ninh, khắc phục các khiếm khuyết và khả năng dễ bị tổn thương trong các nỗ lực an ninh hàng không, nâng cao nhận thức an ninh thông qua các biện pháp giáo dục, tăng dịch vụ tư vấn và đào tạo về vấn đề an ninh hàng không.

Chương trình hỗ trợ thực hiện và phát triển an ninh (ICD-Security) của ICAO nhấn mạnh việc xử lý các “khoảng trống an ninh hàng không thiết yếu” và danh sách ưu tiên các mục tiêu được xác định trước.

ICD-Security sẽ thúc đẩy các chương trình hợp tác an ninh hàng không khu vực, phối hợp và hợp tác với các cơ quan quốc tế và các nước tài trợ để giúp đỡ tăng năng lực đảm bảo an ninh hàng không toàn cầu.

ICAO là cơ quan chuyên về hàng không dân dụng quốc tế của Liên hợp quốc được thành lập năm 1944. ICAO đã thông qua các nguyên tắc an ninh hàng không trong Công ước Chicago năm 1974 và những nguyên tắc này đã được đổi mới và cập nhật nhiều lần kể từ năm 1974.

Gọi ngay