INDIANAPOLIS, INDIANA – TAN SON NHAT – INDIANAPOLIS 950 USD

INDIANAPOLIS, INDIANA – TAN SON NHAT – INDIANAPOLI

Hãng American Airlines: 950 USD
Xuất vé từ tháng 4/2018
Khởi hành từ tháng 5/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
1 AA 306 10MAY 4 INDDFW 1054A1217P M80 E0
2 AA 061 10MAY 4 DFWNRT 0 110P 430P+1 772
3 AA8422 11MAY 5 NRTSGN 2 555P1000P 788
4 AA8419 10SEP 1 SGNNRT 2 810A 400P 788
5 AA 154 10SEP 1 NRTORD 2 555P 340P 788
6 AA3605 10SEP 1 ORDIND 3 650P 854P CR

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Gọi ngay