INDIANAPOLIS – TAN SON NHAT INT – INDIANAPOLIS 900 USD

INDIANAPOLIS – TAN SON NHAT INT – INDIANAPOLIS
Hãng ANA: 900 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 3/2018 
————- Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
HotLine: 0919093293
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-.

1 NH6521 12MAR 1 MSYIAH 705A 826A
2 NH6451 12MAR 1 IAHNRT E 1130A 330P+1
3 NH 831 13MAR 2 NRTSGN 1 445P 945P
4 UA7904 12APR 4 SGNNRT 2 700A 300P
5 UA 006 12APR 4 NRTIAH 1 435P 235P
6 UA1131 12APR 4 IAHMSY C 445P 601P

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Gọi ngay