Jetstar tăng cường máy bay

Jetstar tăng cường máy bay

Jetstar Pacific sẽ tăng cường đội tàu bay mới sắp tới như sau:

Trong giai đoạn trung tuần tháng 07 Jetstar Pacific sẽ nhận 01 chiếc Airbus 320 và đầu tháng 08 sẽ nhận tiếp 01 chiếc Airbus 320 (180 chỗ) với độ tuổi 6 năm.

Như vậy đội tàu bay mới của Jetstar Pacific trong giai đoạn sắp tới sẽ là 09 chiếc trong đó có 04 Airbus 320, 05 Boeing 737. Số tàu bay khai thác sẽ là 07 chiếc, 02 chiệc dự bị nhằm khắc phục tình trạng Delay.
Việc tăng cường đội tàu bay nhằm củng cố và nâng cao hiệu quả phục vụ cũng như cam kết đáp ứng nhu cấu giá vé rẻ cho khách hàng như đã từng thông báo trước đây.

Related posts