khứ hồi Từ MINNEAPOLIS/ST PAUL, MINNESOTA về VIETNAM

Giá tham khảo gồm thuế từ 820 USD
Hãng #American_Airlines
Xuất vé từ tháng 7/2017
Khởi hành từ tháng 9/2017
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
————————–lịch bay mẫu——————————-
1 AA2999 20OCT 5 MSPORD 1 925A1053A
2 AA 153 20OCT 5 ORDNRT 3 1245P 355P+1
3 AA8422 21OCT 6 NRTSGN 2 600P1000P
4 AA8419 20NOV 1 SGNNRT 2 800A 325P
5 AA 154 20NOV 1 NRTORD 2 620P 305P
6 AA1387 20NOV 1 ORDMSP 3 450P 634P

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Gọi ngay