Khuyến mãi của China Southern

Khuyến mãi China Southern với nội dung :   QUẢNG CHÂU / BẮC KINH / THƯỢNG HẢI / THÀNH ĐÔ (CTU),

 Mức giá hấp dẫn : Khứ hồi từ 140$  / Một chiều từ  100$

           Xuất vé  :  trước  27OOCT13

          KHởi hành :  trước 1MAY14

        Mua vé trước : 14 ngày  / 28 ngày hoặc 60 ngày tùy vào loại giá

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Gọi ngay