Khuyến mãi của China Southern

Khuyến mãi của China Southern

Khuyến mãi China Southern với nội dung :   QUẢNG CHÂU / BẮC KINH / THƯỢNG HẢI / THÀNH ĐÔ (CTU),

 Mức giá hấp dẫn : Khứ hồi từ 140$  / Một chiều từ  100$

           Xuất vé  :  trước  27OOCT13

          KHởi hành :  trước 1MAY14

        Mua vé trước : 14 ngày  / 28 ngày hoặc 60 ngày tùy vào loại giá

Related posts

Leave a Comment