Khuyến mãi hãng VietNam Airlines

Khuyến mãi hãng VietNam Airlines

Khuyến mãi của Vietnam Airlines còn hiệu lực bán cho các tuyến đường CHÂU ÂU  như sau: 

Từ VIỆT NAM đến  

PAR

  USD 699 NLEE3M

FRA

  USD 599 RLEE3M

Nội địa châu Âu

(qua FRA)

  USD 599 RLEE3M
Hiệu lực xuất vé: 15OCT12 – 15NOV12
Hành trình khởi hành: 09DEC12 – 28FEB13
Tích lũy điểm: Không
Thay đổi hành trình: 100USD
Thay đổi đặt chỗ: 100USD
Hoàn vé: 200USD
Gia hạn vé: Không được phép
Số hiệu biểu giá: VN121051F_V1.0 ngày 28/09/2012
   
Từ VIỆT NAM đến

LON

  USD 480 RLEE3M (1)

USD 585 NLEE3M (2)

USD 670 NHEE3M (2)

USD 2,625 DR (3)

Hiệu lực xuất vé: 15OCT12 – 31DEC12
Hành trình khởi hành: (1)  01NOV12 – 31DEC12

(2)  15OCT12 – 28FEB13

(3)  15OCT12 – 31DEC12

Tích lũy điểm: (1)  + (2) Không

(3) Có

Thay đổi hành trình: 100USD
Thay đổi đặt chỗ: 100USD
Hoàn vé: 100USD
Gia hạn vé: Không được phép
Số hiệu biểu giá: VN120651F_V2.0 ngày 28/09/2012
   
Giá một chiều (OW) từ VIỆT NAM đến

PAR/FRA/LON

  USD 950 

USD 900

USD 850

Hiệu lực xuất vé: Từ 15OCT12
Hành trình khởi hành: Từ 15OCT12
Tích lũy điểm:
Thay đổi hành trình: 50USD
Thay đổi đặt chỗ: 50USD
Hoàn vé: 50USD
Gia hạn vé: Không được phép
Số hiệu biểu giá: VN120451F/VN120951F ngày 03/10/2012

 

 

Related posts