KHUYẾN MÃI : MELBOURN,SYDNEY, BRISBANE

Thông báo của Cathay Pacific với nội dung

KHUYẾN MÃI :   MELBOURN,SYDNEY, BRISBANE

         Thời gian xuất vé     : 01Nov11-30Nov11

         Thời gian khởi hành : 01Nov11-15Dec11

         Fare basic: YRT5

         Fare: USD 510 + Tax  395

         No-show fee:  USD100

PHÒNG VÉ BAYOU : 01273277777 – 0919093293

Gọi ngay