KHUYEN MAI THANG 10 DI TAY BAN NHA/ MAROC – Gia chi co USD 614

KHUYEN MAI THANG 10 DI TAY BAN NHA/ MAROC – Gia chi co USD 614
Kinh goi cac dai ly,
Qatar Airways xin cam on su ung ho cua cac dai ly trong thoi gian qua.
Chung toi se dem den cho qui dai ly, hanh khach  gia ve hap dan duoc chon loc cho mot so diem bay cua QR va chuong trinh Khuyen mai se duoc keo dai tu thang 9/2012 – 3/2013.
THANG 10 NAY – BAY VOI QATAR AIRWAYS DEN TAY BAN NHA VA MAROC VOI GIA VE THAT HAP DAN !!! GIA CHI CO USD 614
·       Thoi gian ban: 1/10/2012 – 31/10/2012
·       Thoi gian bay: 1/10/2012 – 13/3/2013
·       Thong tin gia ve va dieu kien trong file dinh kem
De biet them chi tiet, vui long goi so 3 8273 888
Xin cam on!

Related posts