Lập báo cáo đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Lập báo cáo đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Ngày 12.11, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) công bố ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc lập báo cáo đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai).

Theo tinh thần của Công văn số 8911/VPCP-KTN (ký ngày 6.11.2012), Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ GTVT chỉ đạo các cơ quan chức năng lập báo cáo đầu tư Dự án đầu tư và xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo đúng quy định hiện hành.

Công văn cũng yêu cầu Bộ GTVT tiếp thu ý kiến các bộ, ngành, địa phương có liên quan để hoàn thiện báo cáo đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủ để kịp báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT và các cơ quan liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước Dự án đầu tư và xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Được biết, tháng 6.2011, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch dự án sân bay quốc tế Long Thành, dự kiến xây dựng từ năm 2015, khai thác từ năm 2020 trước khi sân bay Tân Sơn Nhất quá tải.

Related posts