LOS ANGELES, CALIFORNIA – DA NANG – LOS ANGELES 770 USD

LOS ANGELES, CALIFORNIA – DA NANG – LOS ANGELES, CALIFORNIA
Hãng Cathay Pacfic: 770 USD
Xuất vé từ tháng 4/2018
Khởi hành từ tháng 5/2018
————-Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay——————
HotLine: 0928845777
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————- lịch bay mẫu ———————————
1 CX 883 N 02MAY 3*LAXHKG 2330 0545 04MAY E 0
2 CX5224 N 04MAY 5*HKGDAD 1740 1840 04MAY E
3 CX5225 O 14MAY 1*DADHKG 2010 2305 14MAY E
4 CX 880 O 15MAY 2*HKGLAX 0005 2155 14MAY E 0

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Gọi ngay