Mã ICAO/IATA các sân bay tại Vương Quốc Anh

Mã ICAO/IATA các sân bay tại Vương Quốc Anh
sân bay Luân Đôn (Vương Quốc Anh) sân bay Humberside sân bay Blackpool
sân bay Belfast sân bay Southampton sân bay Tiree
sân bay Edinburgh sân bay Norwich (Vương Quốc Anh) sân bay Campbeltown
sân bay Manchester (Vương Quốc Anh) sân bay Jersey sân bay Barra (Vương Quốc Anh)
sân bay Glasgow (Vương Quốc Anh) sân bay Durham Tees Valley sân bay Papa Westray
sân bay Aberdeen (Vương Quốc Anh) sân bay Ronaldsway sân bay North Ronaldsay
sân bay Bristol sân bay Bournemouth sân bay Cambridge (Vương Quốc Anh)
sân bay Birmingham (Vương Quốc Anh) sân bay Isles of Scilly St. Mary’s sân bay Stronsay
sân bay Newcastle (Vương Quốc Anh) sân bay Alderney sân bay Sanday
sân bay Liverpool sân bay Lands End sân bay Westray
sân bay Inverness sân bay Sumburgh sân bay Đảo Fair
sân bay Exeter sân bay Orkney Kirkwall sân bay Oban Connel
sân bay Newquay sân bay Derry sân bay Foula
sân bay Cardiff sân bay Stornoway sân bay Đảo Coll
sân bay Doncaster Sheffield sân bay Wick sân bay Đảo Colonsay
sân bay East Midlands sân bay Benbecula sân bay Eday
sân bay Dundee sân bay Gloucestershire sân bay Papa Stour
sân bay Leeds Bradford sân bay Islay Glenegedale sân bay Lydd

Related posts

Leave a Comment