Mở lại đường bay Đà Nẵng – Hồng Kông

Nhằm phục vụ các mục tiêu thương mại, du lịch, UBND TP Đà Nẵng vừa tổ chức cuộc họp giữa các bên liên quan về việc mở lại đường bay quốc tế Đà Nẵng – Hồng Kông.

Đường bay bắt đầu hoạt động từ 26/11/2010 đến ngày 3/5/2011 với 46 chuyến bằng máy bay A32 với 184 ghế.

Gọi ngay