MONTREAL TAN SON NHAT INTL MONTREAL 841 USD

MONTREAL – TAN SON NHAT INTL – MONTREAL
Hãng AIR CHINA: 841 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0902609808
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 CA 880 13MAR 2*YULPEK 1610 1700 14MAR E 0
2 CA 903 14MAR 3*PEKSGN 2020 0100 15MAR E 0
3 CA 904 15APR 7*SGNPEK 0540 1135 15APR E 0
4 CA 879 15APR 7*PEKYUL 1330 1410 15APR E 0

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Gọi ngay