Mua và tặng dặm

Mua và tặng dặm

Mua dặm xét hạng

Hội viên có cơ hội nâng hạng thẻ GLP cho mình và bạn bè, người thân thông qua Chương trình Bán dặm xét hạng của Vietnam Airlines

 • 2.150 VNĐ/dặm áp dụng tại thị trường Việt Nam và 0.1USD/dặm áp dụng tại thị trường nước ngoài.
 • Dặm xét hạng được bán theo gói với giá trị 1.000 dặm/gói và tối thiểu 2.000 dặm cho 1 lần mua.

Các bước mua dặm xét hạng:

Bước 1: Đăng ký gia nhập Chương trình Bông Sen Vàng trên trang web của Vietnam Airlines (nếu Quý khách chưa là hội viên GLP).
Bước 2: Điền thông tin vào Phiếu yêu cầu mua dặm xét hạng.
Bước 3: Nộp đơn và thanh toán tiền mua dặm tại các Văn phòng chi nhánh của Vietnam Airlines.

Hội viên sẽ nhận được thẻ mới trong vòng 5 ngày nếu ở trong lãnh thổ Việt Nam và 20 ngày nếu ở nước ngoài.

Quy định và điều kiện áp dụng:

 • Dặm xét hạng đã mua dùng để xét hạng thẻ theo quy định của GLP;
 • Khách hàng có thể mua số dặm xét hạng còn thiếu cho tháng hiện tại hoặc các tháng trước đó. Thẻ sau khi nâng hạng sẽ có giá trị 12 tháng tiếp theo tính từ tháng mua lên hạng;
 • Dặm đã mua không được phép truy hoàn trong mọi trường hợp;
 • Dặm xét hạng đã mua có giá trị để lấy thưởng và tuân theo quy định của Chương trình GLP;
 • Trong trường hợp Quý khách mua dặm xét hạng để cho tặng người khác, người mua phải cam kết đã được sự đồng ý của người nhận;
 • Trong trường hợp không đồng ý nhận thẻ và dặm cho tặng, người được cho tặng phải thông báo và gửi lại thẻ cho Trung tâm GLP trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận thẻ. Sau khi nhận được thông báo, Trung tâm GLP sẽ thực hiện việc thay đổi hạng thẻ về tình trạng ban đầu và/hoặc đóng tài khoản của người được cho tặng.

Mua dặm thưởng

Hội viên Bông Sen Vàng có thể mua thêm dặm từ Chương trình Bông Sen Vàng:

 • Dặm thưởng được bán theo gói, mỗi gói có giá trị 1.000 dặm.
 • Đơn giá: 500 VNĐ/dặm áp dụng tại thị trường Việt Nam và 0.025 USD/dặm áp dụng tại thị trường nước ngoài, đã bao gồm các loai thuế và phí phát sinh của việc mua bán nói trên.

Lưu ý:

 • Dặm đã mua không được hoàn trả lại tiền, chỉ có giá trị để lấy thưởng, và không được tính khi xét hạng thẻ.
 • Thời hạn dặm thưởng tuân theo các quy định của chương trình GLP
 • Giá và các điều kiện có thể được thay đổi mà không cần báo trước.
 • Ngoài ra còn có thể có các điều kiện hạn chế bổ sung khác.

Ví dụ: Trong trường hợp nếu Hội viên thiếu 2.300 dặm để lấy thưởng thì Hội viên phải mua 3.000 dặm. Hội viên sử dụng 2.300 dặm để lấy thưởng, 700 dặm sẽ được cộng vào tài khoản nhưng không dùng để xét hạng thẻ.

Chuyển nhượng dặm thưởng

 • Dặm thưởng được chuyển nhượng theo gói. Giá trị tối thiểu cho 1 lần chuyển nhượng là 1.000 dặm.
 • Chi phí chuyển nhượng: 200 VNĐ/dặm áp dụng tại thị trường Việt Nam và 0.01 USD/dặm áp dụng tại thị trường nước ngoài (đã bao gồm thuế), phí thực hiện việc chuyển nhượng là 400.000 VNĐ/lần áp dụng tại thị trường Việt Nam và 20 USD/lần áp dụng tại thị trường nước ngoài.

Lưu ý:

 • Cả người cho và người nhận phải là hội viên Bông Sen Vàng.
 • Đơn chuyển nhượng phải có chữ ký của cả người cho và người nhận.
 • Người nhận dặm sẽ phải chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí và phải xuất trình thẻ hội viên,CMT hoặc Hộ Chiếu gốc của cả người chuyển nhượng và người nhận khi lấy vé thưởng hoặc khi thanh toán.
 • Dặm chỉ có giá trị lấy thưởng và không có giá trị xét hạng.
 • Dặm đã cho tặng không được hoàn trả lại vào tài khoản của người cho tặng.
 • Giá và các điều kiện có thể được thay đổi mà không cần báo trước.

Ví dụ về việc cho tặng dặm giữa các hội viên GLP
Hành trình HAN-SGN-HAN yêu cầu 25.000 dặm đề lấy vé thướng. Hội viên đang có 23.300 dặm và còn thiếu 1.700 dặm để lấy thưởng cho hành trình trên. Như vậy, Hội viên cần tối thiểu 2.000 dặm cho việc lấy thưởng này từ một Hội viên GLP khác. Số dặm thừa (300 dặm) sẽ được cộng vào tài khoản của Hội viên được tặng dặm nhưng không dùng để xét hạng thẻ. Số tiền mà Hội viên nhận dặm tặng phải thanh toán cho Trung tâm GLP sẽ là 40 Đô la Mỹ, bao gồm các chi phí như sau:

 • Phí chuyển nhượng tính trên dặm: 2.000 dặm x 0.01 Đô la Mỹ = 20 Đô la Mỹ.
 • Phí thực hiện cho 1 lần chuyển nhượng 20 Đô la Mỹ.

Mua chặng bay xét hạng

Hội viên có cơ hội nâng hạng thẻ GLP cho mình và bạn bè, người thân thông qua Chương trình Bán chặng bay của Vietnam Airlines:

 • 2.150.000VNĐ/chặng bay, áp dụng tại thị trường Việt Nam.
 • 100USD/chặng bay, áp dụng tại thị trường nước ngoài.
 • Tối thiểu 2 chặng bay cho 1 lần mua.

Các bước mua chặng bay:

Bước 1: Đăng ký gia nhập Chương trình Bông Sen Vàng trên trang web của Vietnam Airlines (nếu Quý khách chưa là hội viên GLP).
Bước 2: Điền thông tin vào Phiếu yêu cầu mua chặng bay.
Bước 3: Nộp đơn và thanh toán tiền mua dặm tại các Văn phòng chi nhánh của Vietnam Airlines.

Hội viên sẽ nhận được thẻ mới trong vòng 5 ngày nếu ở trong lãnh thổ Việt Nam và 20 ngày nếu ở nước ngoài.

Quy định và điều kiện áp dụng:

 • Chặng bay xét hạng đã mua dùng để xét hạng thẻ theo quy định của GLP;
 • Khách hàng có thể mua số chặng bay xét hạng còn thiếu cho tháng hiện tại hoặc các tháng trước đó. Thẻ sau khi nâng hạng sẽ có giá trị 12 tháng tiếp theo tính từ tháng mua lên hạng;
 • Chặng bay xét hạng đã mua không được phép truy hoàn trong mọi trường hợp;
 • Trong trường hợp Quý khách mua chặng bay xét hạng để cho tặng người khác, người mua phải cam kết đã được sự đồng ý của người nhận;
 • Trong trường hợp không đồng ý nhận thẻ và chặng bay cho tặng, người được cho tặng phải thông báo và gửi lại thẻ cho Trung tâm GLP trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận thẻ. Sau khi nhận được thông báo, Trung tâm GLP sẽ thực hiện việc thay đổi hạng thẻ về tình trạng ban đầu và/hoặc đóng tài khoản của người được cho tặng.

Theo Vietnam Airlines

Liên hệ vé máy bay: (08) 7 303 1818

Related posts

Leave a Comment